Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego

 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022, odbędzie się 1 października  w formule hybrydowej.

Uroczystość transmitowana była na stronie UMK TV.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali. - Mamy nadzieję, że początek roku akademickiego 2021/2022 będzie także początkiem powrotu do rzeczywistości, którą znamy i na którą wszyscy czekamy – mówił rektor. - Podjęliśmy niełatwą decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych w możliwie najszerszym zakresie. Jednocześnie utrzymujemy ograniczenia i wprowadzamy zasady, które mają chronić nasze zdrowie i zapewnić bezproblemowy przebieg zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Przez półtora roku nasza społeczność wykazała niezwykłą dojrzałość i determinację. Udało się nam uniknąć masowych zachorowań, a ograniczenia w działalności Uniwersytetu miały przede wszystkim charakter profilaktyczny

Częścią uroczystej inauguracji była również immatrykulacja, czyli symboliczne włączenie do społeczności akademickiej studentów i studentek I roku. Do uniwersyteckiej wspólnoty dołączyli także uczniowie i uczennice rozpoczynający naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.

Szczególnym punktem wydarzenia było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Hannie Suchockiej, cenionej prawniczce związanej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, znanej również z działalności politycznej - prof. Hanna Suchocka kilkukrotnie zasiadała w sejmie, w 1992 r. jako pierwsza kobieta w historii Polski objęła stanowisko prezesa Rady Ministrów RP, była również m.in. ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Od wielu lat aktywnie współpracuje z UMK, zwłaszcza z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Teologicznym. Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymała w dowód uznania jej znaczącej roli w pokonaniu komunizmu i odzyskaniu przez Polskę niezależności oraz za wniesienie osobistego, znaczącego wkładu w budowę instytucji demokratycznych i w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. Hanny Suchockiej pt. "Ewolucja pojęcia tożsamości konstytucyjnej".

Początek roku akademickiego był tradycyjnie okazją do wręczenia tytułów "Najlepszego Absolwenta", "Najlepszego Studenta" i "Najlepszego Studenta-Sportowca" UMK oraz "Najlepszego Ucznia" ULO w minionych 12 miesiącach. Najlepszą absolwentką roku akademickiego 2020/2021 została mgr inż. Alicja Tymczewska, która ukończyła studia inżynierskie na kierunku chemia i technologia żywności na Wydziale Chemii oraz studia drugiego stopnia na kierunku chemia, uzyskując średnią ocen 4,92. Tytuł "Najlepszego Studenta" UMK otrzymała Oliwia Jarosz. Laureatka ukończyła IV rok studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku fizjoterapia, uzyskując średnią ocen 4,92. Senat wybrał również "Najlepszego Studenta-Sportowca" UMK. Tytuł otrzymała Kinga Gacka z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Rada Pedagogiczna Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego - ze względu na prowadzone równolegle dwie edycje liceów: trzyletniego i czteroletniego – wskazała dwóch najlepszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021: Piotra Karbowskiego i Mateusza Jarząbka.

Za szczególne osiągnięcia w międzynarodowych zawodach matematycznych Senat UMK wyróżnił również studentów Wydziału Matematyki i Informatyki: Łukasza Kotlewskiego i Adama Konysza. W minionym roku akademickim uczestniczyli oni w najbardziej prestiżowych studenckich zawodach matematycznych, zajmując wysokie miejsca. Członkowie zespołu osiągają także bardzo dobre wyniki w nauce. Do udziału w konkursach przygotowywał ich dr Robert Skiba, opiekun Koła Naukowego Matematyków.

14 października 2021 r. o godz. 19:00 w Kościele akademickim pw. Świętego Ducha w Toruniu zostanie odprawiona msza święta w intencji roku akademickiego 2021/2022

 Kamera z operatorem skierowane na władze Uczelni w rozmytym tle.