Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne

Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne

 

Zapraszam do udziału w konferencji

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, 

która odbędzie się w dniach 24-25 września w formule online. 

Konferencja skierowana jest do pracowników oddziałów neonatologicznych wszystkich stopni referencyjności oraz do pracowników innych oddziałów i poradni, w której leczone są noworodki. Podejmowane będą praktyczne tematy, istotne w codziennej pracy z noworodkami. Zamiarem organizatorów jest skupienie się na usystematyzowaniu zagadnień ważnych w codziennej pracy, na podaniu praktycznych algorytmów postępowania. Wykładowcami będę doświadczeni klinicyści. 

Serdecznie zapraszam do udziału, 
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK 
Kierownik naukowy konferencji 
Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy 
Kierownik Katedry Neonatologii CM UM 

Więcej informacji o konferencji>>

Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne 2021