Nagroda Naukowa im. Józefa Babińskiego przyznana.

Nagroda Naukowa im. Józefa Babińskiego przyznana.

 

 

Dr Adam WiśniewskiDr n. med. Adam Wiśniewski, adiunkt  Katedry Neurologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został laureatem Nagrody Naukowej im. Józefa Babińskiego wręczonej podczas uroczystej inauguracji XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbyła się w dniu 15 września 2021r. w Warszawie.

Nagroda Naukowa im. Józefa Babińskiego jest przyznawana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN) dla autora najlepszej pracy oryginalnej opublikowanej lub przyjętej do druku w czasie trwania aktualnej kadencji Zarządu Głównego PTN (lata 2017-2021), z dziedziny nauk neurologicznych, z wyraźną implikacją do neurologii klinicznej.

Dr Wiśniewski został uhonorowany za pracę pt.:”Introducing Adam’s Scale of Posterior Stroke (ASPOS): A Novel Validated Tool to  Assess and Predict Posterior Circulation Strokes” opublikowaną w marcu 2021r. w „Brain Sciences”. Laureat jest pierwszym autorem powyższego artykułu i pomysłodawcą przedstawionego w publikacji autorskiego narzędzia klinimetrycznego do oceny ciężkości stanu klinicznego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w tylnym obszarze unaczynienia, na które uzyskał prawo ochronne własności przemysłowej udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dyplom