HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

 
  • CO TO SĄ ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Przez zajęcia ogólnouniwersyteckie rozumie się zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku obcym, które umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin nie związanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu lub wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu studiów UMK w Toruniu wprowadzonego Uchwałą Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć określone w planie studiów zajęcia, w tym ogólnouniwersyteckie, na podstawie zajęć, które student odbył na Uniwersytecie lub innej uczelni, w tym zagranicznej. Warunkiem zaliczenia zajęć jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich mogą Państwo zrealizować zajęcia na innym kierunku studiów. Mogą Państwo wybrać przedmiot zarówno z oferty kursów w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej informacji można znaleźć w liście w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich>>

  • KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć ogólnouniwersyteckich prosimy o kontakt z właściwą osobą na Wydziale.

Osoby zajmujące się ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich na Wydziałach
Wydział
Osoba
E-mail, telefon
Farmaceutyczny CM mgr Grażyna Łukowiak grazyna.lukowiak@cm.umk.pl (52) 585-34-00
Lekarski CM mgr Katarzyna Pruszkiewicz, mgr Anna Bielińska k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-94 abielinska@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-98
Nauk o Zdrowiu CM mgr Joanna Tyburczy, mgr Agnieszka Walinska dziekwnoz@cm.umk.pl, (52) 585-34-37 agnieszka_walinska@cm.umk.pl, (52) 585-36-65

W razie problemów technicznych prosimy o mail na adres: usos@umk.pl

Ulotka A5 DRUK 1 1 Ulotka A5 DRUK 1 2