HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za rok 2020  zapraszamy do wzięcia udziału autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w różnorodnych obszarach gospodarczej i społecznej aktywności województwa, promowania postaw kreujących wszechstronny rozwój województwa poprzez nowatorskie i twórcze dokonania oraz upowszechniania wiedzy o najwyższej jakości dokonaniach, wydarzeniach i przedsięwzięciach w wymiarze regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Do Nagrody Marszałka mogą się zgłaszać osoby, zespoły osób, jednostki, autorzy wybitnych osiągnięć
w następujących dziedzinach:

 • gospodarka
 • fundusze unijne
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona zdrowia
 • sport
 • ochrona środowiska naturalnego
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja województwa.

Termin zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego upływa 30 września. Wnioski proszę składać do 23 września 2021 r. w Dziale Nauki i Projektów – w Sekcji Nauki w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Informacje dotyczące konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie

https://kujawsko-pomorskie.pl/nagrody-marszalka

Urząd Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego