My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe

My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe

 

6 września 2021 (godzina 8.00) rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty rozpoczną się w drugiej połowie października. W zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej zajęcia odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams lub w formie stacjonarnej. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.

Szczegóły na stronie: https://cjsm.cm.umk.pl/

Książka, laptop i kubek z kawą na biurku