40-lecie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2

40-lecie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2

W 2020 r. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy skończył 40 lat. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, obchody Jubileuszu 40-lecia szpitala zostały przełożone na 2021 r.

3 września 2021 r. w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbędzie się najważniejsze wydarzenie obchodów jubileuszu - uroczystość, podczas której zasłużonym pracownikom Szpitala zostaną wręczone odznaczenia państwowe.

Decyzje dotyczące  powstania szpitala przy ulicy Kornela Ujejskiego podejmowane były na początku lat siedemdziesiątych,  kiedy to wdrażano w Polsce nowe koncepcje organizacyjne w reformowanej służbie zdrowia. Szpital był elementem tworzonej ówcześnie sieci kilkunastu zespołów opieki zdrowotnej, na które miały składać się lecznice, poradnie oraz pogotowia ratunkowe. Kamień węgielny pod budowę szpitala wmurowano 18 lipca 1974 r. Budowę zfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ), zaś inwestorem był Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szpital powstał w oparciu o projekt inż. arch. Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów Służby Zdrowia, jako projekt powtarzalny. Tego typu szpitali zbudowano w Polsce kilkanaście (m. in. w Kutnie, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku-Zaspie). Generalnego wykonawstwa podjęło się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" w Bydgoszczy. Trwająca sześć lat budowa, w latach siedemdziesiątych uznawana była za bardzo szybką realizację projektu. Uroczystość otwarcia placówki miała miejsce 30 maja 1980 r.

Patronat honorowy nad jubileuszem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Uniwersytet Mikołajka Kopernika w Toruniu.

 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy - panormama
plakat Szpital Uniwersytecki nr 2