HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zmarł prof. Roman Mazur

Zmarł prof. Roman Mazur

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Romana Mazura.

prof. dr hab. Roman MazurProf. dr hab. Roman Mazur urodził się 11.05.1929r. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku uzyskując dyplom lekarza w dniu 16.11.1954 roku. Stopień dr hab. uzyskał  01.10.1971 roku, a rok później we wrześniu 1972 wszedł do Zespołu Nauczania Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy i objął jego kierownictwo. W początkowym okresie Zespołu Nauczania Klinicznego pracował w  Oddziale Klinicznym Neurologii, który stał się bazą kliniczną do nauczania studentów IV i V roku studentów Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku. Od 1985 roku Pan profesor Roman Mazur kierował Katedrą i Kliniką Neurologii, która weszła w skład powstałej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jego osiągnięcia badawczo-dydaktyczne były podstawą nadania mu tytułu profesora nadzwyczajnego w roku 1987 i profesora zwyczajnego w roku 1995. Profesor Roman Mazur był Członkiem Amerykańskiej Akademii Neurologii, Kawalerem Królewskiego Towarzystwa Medycznego, Członkiem Światowej Federacji Neurologicznej, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu oraz jego twórcą i Honorowym Prezesem. Wyrazem uznania dla Profesora Romana Mazura jako dydaktyka była funkcja Przewodniczącego Rady Szkolnictwa Medycznego przy Ministrze Zdrowia oraz nadane mu odznaczenia Zasłużony Nauczyciel PRL oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej. W roku 1998 Profesor został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19 lutego 2013 roku w Toruniu podczas uroczystych obchodów Święta Uczelni został Panu Profesorowi wręczony medal Senatu UMK ,,Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"