Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

7 czerwca 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2020/2021.

Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie: https://usosweb.umk.pl/  lub w aplikacji Mobilny USOS. Każda osoba biorąca udział w badaniu może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianych zajęć dydaktycznych.

Informacja zwrotna ze strony studentów umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 15 października 2021 r.

O tym, czemu służy badanie i jak zachowywana jest anonimowość uczestników opowiada poniższy film: