Granty badawcze rozstrzygnięte

Granty badawcze rozstrzygnięte

Dwoje naukowców z Collegium Medicum UMK zostało laureatami kolejnej edycji konkursów OPUS + i PRELUDIUM BIS organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W tej edycji konkursów NCN złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Najwięcej wniosków nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych - wsparcie finansowe na kwotę blisko 252 mln zł przyznano 246 projektom. W kategorii nauk o życiu zgłoszonych zostało 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie w wysokości ponad 97 mln zł otrzymało 160 z nich.

Laureatem konkursu PRELUDIUM BIS 2 został:

·                   dr hab. Daniel Gackowski z Wydziału Farmaceutycznego CM - "Rola 5-hydroksymetylouracylu w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej" (541 680 zł);

Laureatem konkursu OPUS 20 został:

·                   prof. dr hab. Ryszard Oliński z Wydziału Farmaceutyczny CM - "Uracyl w DNA i epigenetyczne modyfikacje – nowe biomarkery rozwoju szpiczaka mnogiego? W poszukiwaniu związku między genetycznymi/epigenetycznymi modyfikacjami DNA i ewolucją szpiczaka mnogiego" (2 304 960 zł).

Więcej informacji: Niemal 668 mln zł dla naukowców w konkursach OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

Banknoty 200zł, na górze logo NCN - fot. A. Romański