27 maja - Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja - Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

 

27 maja 1961 to nieprzypadkowa data, bowiem w tym dniu Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego, a tym samym tajemnicę życia na Ziemi! Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej. Dzisiaj tę ważną misję z pogranicza genetyki i biotechnologii kontynuują diagności laboratoryjni, którzy jako datę swojego święta wybrali właśnie 27 maja.

Ostatni czas, poprzez rozwój ogólnodostępnej wiedzy o koronawirusie przyniósł min. informację o tym, czym jest reakcja RT-PCR. Medycyna laboratoryjna to jedno z najbardziej obiektywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta. Niejednokrotnie decyzje lekarskie są podejmowane w oparciu o wyniki badań diagnostycznych. Diagności laboratoryjni dostarczają wiedzy o stanie klinicznym pacjenta, efektywności procesu terapeutycznego i diagnostyki chorób min. nowotworowych czy immunologicznych. Dzięki pracy diagnosty lekarz jest w stanie postawić diagnozę oraz poprowadzić pacjenta drogą właściwie dobranej terapii.

Diagności laboratoryjni na co dzień pracują w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach oraz laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nasz uniwersytet oferuje kierunek studiów, który pozwala wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, a jest to analityka medyczna. Więcej info na stronie: rekrutacja.cm.umk.pl.

Z okazji tego wyjątkowego święta, pragniemy podziękować wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym za zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, codzienne dzielenie się specjalistyczną wiedzą oraz troskę okazywaną pacjentom.

Diagnosta laboratoryjny