Genetycy z CM badają zróżnicowanie genetyczne dzików

Genetycy z CM badają zróżnicowanie genetyczne dzików

 

Naukowcy z Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, w ramach międzynarodowego zespołu badawczego, wzięli udział w badaniach dotyczących zróżnicowania genetycznego dzików w Europie. Wyniki badań opublikowali w „Scientific Reports".

Nasi naukowcy wespół z zespołem badawczym z Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz ośrodków naukowych innych krajów wykazali, że większość dzików na obszarze Polski pochodzi z Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Natomiast największe zróżnicowanie genetyczne kształtuje się terenie północnej, zachodniej i centralnej Polski tj. w strefie kontaktu trzech kladów mtDNA dzików.

Przez obszar naszego kraju przebiega wschodnia granica zasięgu dwóch kladów mtDNA pochodzących z obszarów Europy zachodniej i południowo-zachodniej.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w artykule "Na terenie Polski spotykają się populacje dzików z różnych obszarów Europy">>

dziki dna 1