Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

                         

Miesiąc maj poświęcony jest obchodom świąt dedykowanych pielęgniarkom i położnym. Kalendarium w tym miesiącu obfituje w wydarzenia związane z rocznicami obydwu zawodów. Niemniej jako datę Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przyjmuje się 12 maja. Z kolei polskie położne jako datę swojego święta w wydaniu krajowym określiły 8 maja.

Pielęgniarki jako datę swojego święta przyjęły 12 maja, tego dnia bowiem urodziła się Florence Nightingale, prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka  pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). Florence Nightingale urodzona w  zamożnej, arystokratycznej rodzinie otrzymała wszechstronne wykształcenie. Nie zyskała przychylności rodziny decydując się na naukę pielęgniarstwa, był to bowiem zawód, nie licząc zakonnic, głównie dla kobiet z marginesu społecznego. Warunki pracy pielęgniarek były wówczas tak ciężkie, że angielskie sądy chętnie zamieniały karę więzienia na pracę w szpitalu. Niemniej Florence postawiła na swoim, w efekcie czego została okrzyknięta bohaterką narodową i dzięki samozaparciu założyła pierwszą świecką szkołę pielęgniarek.

Polskie położne wskazały 8 maja jako dzień swojego święta, na cześć urodzonej tego dnia Stanisławy Leszczyńskiej (Łódź, rok 1896). Niezwykłej, szczerze oddanej swojemu zawodowi położnej, która uwięziona w obozie koncentracyjnym Auschwitz II–Birkenau, sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 3000 porodów.

W szpitalach uniwersyteckich Collegium Medium w Bydgoszczy pracuje ponad 1500 pielęgniarek i około 150 położnych. Codzienna praca pielęgniarek i położnych obdarzana jest powszechnym szacunkiem i uznaniem. Są to zawody nacechowane ogromnym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością. Ich szczególną charakterystyką jest czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, wspieranie go w chorobie i niesienie ulgi w cierpieniu.

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym składamy wyrazy uznania za codzienną ciężką pracę, ratującą zdrowie i niejednokrotnie życie innych.

pielgniarki 7.05