Zachęć do zgłoszenia pomysłu na Bydgoszcz!

Zachęć do zgłoszenia pomysłu na Bydgoszcz!

                         

Zachęcamy do udziału w  konkursie na krótki filmik lub plakat promujący, zbliżające się wielkimi krokami, zgłaszanie projektów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.  Dla najlepszych nagrody: tablet, smartwatch oraz głośnik bezprzewodowy!  Pomysły bydgoszczan na plakat lub film  zachęcające do zgłaszania projektów osiedlowych, ponadosiedlowych i małych projektów społecznych można przesyłać do 19 maja. Liczymy na kreatywność i fantazję! Szczegóły konkursu znajdują się poniżej, a także na stronie www.bdgbo.pl.

Konkurs filmowanie - kobieta przed kamerą

Idea jest prosta - to mieszkańcy mają zachęcić swoich sąsiadów, bliskich i przyjaciół do zgłaszanie projektów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Poprzednia edycja programu i kilkaset zgłoszonych projektów wskazuje, że bydgoszczanie wiedzą jak kreatywnie rozwijać swoje osiedla. Teraz czas by to powtórzyć. Organizujemy konkurs na obywatelski film lub plakat, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

Plakat A3 - kobieta przed kamerą, pod spodem informacje dot, konkursu

 

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy konsultacje społeczne w sprawie regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili ankiety i podzielili się swoją opinią dotyczącą programu. Wszystkie zgłoszone podczas konsultacji opinie i uwagi zostaną omówione z Radą do spraw Partycypacji Społecznej, która aktywnie wspiera wszystkie proobywatelskie projekty i działania. Od 2018 roku Rada, w składzie której znajdują się przedstawiciele strony społecznej, Rad Osiedli czy Młodzieżowej Rady Miasta, aktywne działa w zakresie prac nad ulepszeniem Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego czy konsultacji społecznych. Po opublikowaniu raportu z konsultacji podamy  harmonogram tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zachęć do zgłoszenia pomysłu osiedlowego lub ponadosiedlowego!
W zeszłym roku zorganizowaliśmy konkurs na film i plakat, które miały zachęcać do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Teraz ogłaszamy konkurs na film i plakat zachęcający do zgłaszania projektów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim!
BBO składa się z dwóch zasadniczych etapów: zgłaszania projektów i głosowania na nie. Oba są niezwykle ważne, dlatego warto zachęcać do czynnego brania udziału w najbardziej proobywatelskim programie, jakim jest budżet obywatelski.
Co wystarczy zrobić?
- nagrać krótki, maksymalnie 30 sekundowy filmik lub
- wykonać plakat formatu A3,
i przesłać na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl.
Czas na nadsyłanie filmików i plakatów 28 kwietnia - 19 maja 2021 r..
W zgłoszeniu plakatu lub filmu  należy w treści przesyłanej wiadomości podać:
- imię,
- nazwisko,
- nr telefonu do kontaktu,
- wiek,
- tytuł plakatu lub filmu,
- załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia autora plakatu lub filmu zgłaszanego w konkursie na plakat i film zachęcający mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim,
- w przypadku gdy autor jest niepełnoletni należy załączyć zdjęcie lub skan podpisanego  oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego,

Bydgoski Budżet Obywatelski


Do pobrania:
pdfRegulamin konkursu277.15 KB
docxWzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego13.28 KB
docxWzór oświadczenia autora plakatu lub filmu 13.08 KB
jpgPlakat5.78 MB