Studenci Kobietom

Studenci Kobietom

IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz w ramach projektu "Studenci Potrzebującym" Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) we współpracy z Samorządem Studenckim Collegium Medicum UMK w dniach od 26 kwietnia do 14 maja 2021 r. w budynku  Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK organizuje zbiórkę środków higieny menstruacyjnej w ramach akcji Studenci Kobietom.
Badania na temat postrzegania menstruacji w Polsce pokazują, że co piątej kobiecie zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich podpasek czy tamponów. Wychodząc naprzeciw tym problemom organizujemy zbiórkę, która ma na celu walkę z ubóstwem menstruacyjnym poprzez zapewnienie dostępu do środków higieny menstruacyjnej m.in. dziewczętom z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy oraz podopiecznym Przychodni Studenckiej "Otwarte Drzwi", w której udzielają się studenci Naszej Uczelni. 

 
 
studenci kobietom baner