I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

Samorząd doktorantów UMK zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Kopernikańską. Motywem przewodnim wydarzenia jest pandemia COVID-19. Celem wydarzenia jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Do wygłoszenia referatów organizatorzy zachęcają również doświadczonych badaczy.

Uczestnicy konferencji będą badać, jakie wyzwania we współczesnej nauce wiążą się z obecnością koronawirusa. Organizatorów interesują rozmaite ujęcia problemu, zarówno z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, jak i przyrodniczych i ścisłych. Zależy im na uchwycenie metapoziomu oraz indywidualnej perspektywy badacza/badaczki. Interesujące jest również to, w jaki sposób dotychczas tworzone teorie mogą zmieniać się, gdy koronawirusa potraktujemy jako matrycę do nich przyłożoną. Kładąc największy nacisk na interdyscyplinarne ujęcie tematu oraz integralność, które wyznaczają ścieżkę wdrażania strategii „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, konferencję podzielono na bloki tematyczne, zgodnie z obowiązującym wykazem dyscyplin.

  • Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;
  • Nauki inżynieryjno-techniczne;
  • Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
  • Nauki medyczne i o zdrowiu.

Efektem wydarzenia będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy spod adresu https://okk.umk.pl/pages/Zgloszenie/ należy przesyłać do 25 kwietnia 2021 r. na adres mailowy okk@umk.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie Konferencji>> 

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska - baner