Zmarł profesor

Zmarł profesor

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Stefana Raszei, doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (promowany 7.04.1999 r.).

Profesor Stefan Raszeja wniósł szczególne zasługi na rzecz utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy, podejmując początkowo decyzję o zorganizowaniu w Zespole Nauczania Klinicznego Gdańskiej Akademii Medycznej w Bydgoszczy a następnie przekształcenia go w Filię Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy z Zamiejscowym Oddziałem Klinicznym Wydziału Lekarskiego. Jako osoba życzliwie nastawiona wsparł działania Prof. zw. Jana Domaniewskiego oraz Prof. Bogdana Romańskiego zmierzające do przekształcenia II Wydziału Lekarskiego AMG w samodzielną Akademię Medyczną w Bydgoszczy.

Profesor Stefan Raszeja urodził się 24.12.1922 r. w Starogardzie Gdańskim. Ukończył w tym mieście szkołę podstawową i gimnazjum, aktywnie działając w harcerstwie. W czasie okupacji walczył w oddziale partyzanckim Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". Bezpośrednio po wyjściu z partyzantki, w związku z rozkazem Komendy Głównej "Gryfa", wstępuje w szeregi milicji, by po kilku miesiącach zwolnić się i kontynuować naukę w starogardzkim Liceum Humanistycznym a po jego ukończeniu rozpocząć studia lekarskie na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę zawodową rozpoczyna już w czasie studiów w 1947 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu, wyodrębnionej wówczas z Uniwersytetu.

Okres wczesnego zaangażowania się w pracę dydaktyczną i naukową przesądził o wyborze kierunku dalszej pracy zawodowej Profesora. W 1959 r. uzyskuje stopień naukowy doktora medycyny, a w 1963 r. doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora nadano mu w 1969 roku. Od 1964 r. przez prawie 30 lat był kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Tu dzięki niebywałemu zaangażowaniu tworzy "gdańską szkołę medycyny sądowej" i zdobywa szerokie uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Rozległa działalność naukowa Profesora zaowocowała łącznie około 271 publikacjami naukowymi (70 z nich ukazało się w renomowanych czasopismach za granicą). Profesor Raszeja był również autorem lub współautorem podręczników z zakresu medycyny sądowej, stanowiących cenną pomoc dydaktyczną dla studentów.
Działalność naukowa Profesora była zawsze związana z licznymi kontaktami i żywą współpracą z zagranicznymi ośrodkami medycyny sądowej, czego m.in. dowodem było nadanie mu godności członka honorowego 6. zagranicznych towarzystw naukowych.

W swojej działalności naukowej i dydaktycznej Profesor starał się być wierny ulubionej dewizie: „Każdego, a zwłaszcza profesora, powinno się oceniać według wykształconych przez niego uczniów, ci zaś powinni przerastać mistrza”.

 

Palące się świece na czarnym tle