Kolejna nominacja profesorska

Kolejna nominacja profesorska

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. tytuł profesora uzyskał Pan dr hab. Jacek Budzyński.

prof. dr hab. Jacek Budzyński (fot, J. Tyburczy)Dr hab. n. med. Jacek Budzyński uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 22 lutego 2021r.. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w 1993r.. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskał w roku 2001 na podstawie rozprawy pt.: „Parametry lipidowe i hemostatyczne u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej leczonych odwykowo". Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych zdobył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2012 na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Wybrane aspekty stosowania inhibitorów pompy protonowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nawracającym bólem w klatce piersiowej”. Jest współautorem i autorem 448 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej wartości bibliometrycznej Impact Factor 109,456 i punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 346 pkt. Jest laureatem indywidualnej (2002- II- stopnia) i zespołowych Nagród Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo- badawczej (2017r. - I-go i II-go stopnia, w 2020r. - I-go stopnia) oraz beneficjentem stypendium Rektora UMK za wysokopunktowaną publikację (2019).

Prof. Jacek Budzyński rozpoczął pracę w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16.08.1994r. na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Od 01.10.2014r. pełni obowiązki kierownika Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Dnia 01.09.2016r. awansował na stanowisko profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego (do roku akademickiego 2015/2016) oraz studentów prawie wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Wykładał także dla uczestników studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. Był promotorem 7 ukończonych przewodów doktorskich, a obecnie kieruje pracami nad czterema kolejnymi otwartymi przewodami doktorskimi. Był także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, promotorem 21 prac magisterskich oraz recenzentem 34 prac magisterskich i licencjackich, 3 rozpraw doktorskich i przeszło 80 artykułów przesłanych do renomowanych czasopism polskich i zagranicznych. Pełnił ponadto funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej, członka wydziałowych komisji ds. przewodu habilitacyjnego oraz komisji doktorskich. Dwukrotnie (2012 i 2015) otrzymał list pochwalny Prorektora ds. Collegium Medicum za działalność dydaktyczną.

Prof. Jacek Budzyński od początku swojej pracy zawodowej jest związany ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów odbył tu staż podyplomowy. Od 16.08.1994r. rozpoczął pracę na etacie młodszego asystenta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych zlokalizowanej na IV piętrze budynku głównego Szpitala, na którym, pomijając ewolucję zmian nazwy jednostki, pracuje do dziś. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, gastroenterologii i angiologii. Od 01.08.2018r. jest zatrudniony na stanowisku kierownika Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Prowadzi pacjentów hospitalizowanych w Klinice, wykonuje zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej na naczyniach obwodowych, przyjmuje pacjentów w Poradni Chorób Naczyń oraz konsultuje chorych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich (w latach 2016-2020 pełnił funkcję prezesa Oddziału Bydgosko- Toruńskiego TIP), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w latach 2004-2016 pełnił funkcję członka zarządu Oddziału Kujawsko- Pomorskiego PTG), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z ramienia towarzystwa także European Society of Cardiology, ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (z ramienia Towarzystwa także European Society for Vascular Medicine, ESVM). Prowadził liczne wykłady i warsztaty w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek.  Za swoją działalność w Szpitalu został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembalę (2015). Otrzymał też listy gratulacyjne Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2.