HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

My First Article in English – bezpłatne warsztaty językowe

My First Article in English – bezpłatne warsztaty językowe

 

5 marca rozpoczynają się zapisy na kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Toruniu we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych.

Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams w kwietniu. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim.

Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, status (student/doktorant), obszar nauk/szkoła doktorska. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin warsztatów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie CJSM https://cjsm.cm.umk.pl/ oraz na stronie SPNJO https://spnjo.umk.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Książka, laptop i kubek z kawą na biurku