Studencki wtorek z nauką

Studencki wtorek z nauką

Szanowni Studenci, serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Studenckiego wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, kierunki rozwój naukowego oraz możliwości wsparcia finansowego projektów studenckich.

Harmonogram oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu CM >>

Studencki wtorek z nauką - plakat, 1 strona Studencki wtorek z nauką - plakat, 2 strona