COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Konferencja pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Konferencja pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Termin: sobota 20 marca 2021, godziny: 10:00-13:00

Format: on-line, open access (Moodle)

Program: 
Prof. Jan Styczyński: Wprowadzenie 
Prof. Anna Bajek: Możliwości uzyskania finansowania badań naukowych. 
Prof. Marta Pokrywczyńska: Doświadczenia własne w pozyskiwaniu grantów naukowych 
Prof. Tomasz Grzybowski: Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki z perspektywy ekspertów i recenzentów 
Prof. Maciej Gagat: Jak uzyskałem patent 
Prof. Bartłomiej Kałużny: Współpraca naukowa z innym wydziałem uniwersytetu 
Prof. Małgorzata Pawłowska: Współpraca naukowa w ramach krajowego towarzystwa naukowego 
Prof. Jan Styczyński: Współpraca naukowa w ramach europejskiego towarzystwa naukowego 
Dyskusja
link do konferencji zostanie zamieszczony wkrótce>>

Biblioteczka z książkami