Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

 Od 15 lutego do 19 marca 2021 r. trwać będzie rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus +.

UWAGA! Rekrutacja dotyczy wyłącznie wyjazdów w semestrze zimowym 2021/2022.

Studenci, którzy rozpoczną studia (II lub III stopnia) w październiku 2021 oraz pozostali studenci zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim 2021/2022, będą mogli aplikować o wyjazd w rekrutacji jesiennej, która odbędzie się już w ramach nowej edycji programu tzn. Erasmus+ 2021-2027.

Zasady tej rekrutacji oraz nowej edycji Programu zostaną udostępnione po publikacji Przewodnika Erasmus+ 2021-2027 i wytycznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Należy złożyć komplet dokumentów w Dziale Nauki i Projektów CM, ul. Jagiellońska 13, budynek F, pokój 58 lub 59.

1. Wypełniony i podpisany wniosek online w wersji wydrukowanej (samo wypełnienie wniosku online nie jest 'złożeniem wniosku')

2. Zaświadczenie (z dziekanatu) o uzyskanej średniej ze wszystkich zakończonych etapów studiów (wraz z ocenami niedostatecznymi)

3. Przystąpić do egzaminu językowego / dostarczyć stosowne zaświadczenie lub certyfikat

Szczegóły dotyczące terminów egzaminów językowych wkrótce na naszej stronie!

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej

Masz pytania? Zadzwoń (52) 585 3337 lub 3691, napisz erasmus@cm.umk.pl lub przyjdź do naszego biura na Jagiellońskiej!

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 marca 2021 r. godz. 14:00

Logo Erasmus +