COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Święto Uniwersytetu - list JM Rektora

Święto Uniwersytetu - list JM Rektora

Panie i Panowie

Pracownicy, Studenci i Doktoranci

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu

W dniu urodzin naszego patrona, 19 lutego, obchodzimy Święto Uniwersytetu. To dzień, w którym szczególnie mocno podkreślamy nasze osiągnięcia i dzielimy się nimi z naszym otoczeniem, wskazujemy na rolę, jaką Uniwersytet odgrywa w mieście i regionie oraz coraz wyższą pozycję w europejskiej i światowej nauce. Niestety, w tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia, obchody Święta Uniwersytetu nie odbędą się w formie, w której były dotąd organizowane. Zmuszeni jesteśmy, po raz pierwszy odkąd Uniwersytet zaczął świętować dzień urodzin Mikołaja Kopernika, zrezygnować ze spotkania w auli, by nie narażać członków społeczności akademickiej i gości, którzy zawsze niezawodnie nam towarzyszyli. Członkowie kolegium rektorskiego złożą tego dnia kwiaty pod pomnikami Mikołaja Kopernika i rektora Ludwika Kolankowskiego, a następnie, o godz. 11.00, zwrócę się do Państwa z krótkim przesłaniem transmitowanym na stronie internetowej www.umk.pl.

Dzień Święta Uniwersytetu jest szczególnie ważny dla osób, które uzyskały dyplomy doktora habilitowanego i doktora. Wiem z jakimi emocjami czekaliście Państwo na to wydarzenie. Poprosiłem dziekanów, by przygotowali, w dogodnym miejscu i czasie, z zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur sanitarnych, uroczystości wręczenia dyplomów osobom promowanym na swoich wydziałach. Zapewniam Państwa, że mimo wymuszonej zmiany formuły tej uroczystości, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i doktorom przebiegnie w sposób, który pozwoli Państwu poczuć doniosłość tej chwili i zasłużoną satysfakcję z osiągnięć naukowych.

Szanowni Państwo,

Jestem przekonany, że mimo odwołania tradycyjnej uroczystości w auli uniwersyteckiej, tegoroczne Święto Uniwersytetu pozostanie dla nas wyjątkowym dniem, w którym wszyscy czuć będziemy dumę z przynależności do społeczności akademickiej jednego z najlepszych uniwersytetów w Polsce.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala

Rektor  prof. dr hab. Andrzej Sokala