Badania na obecność przeciwciał neutralizujących koronawirusa (przeciwciała IgG SARS-COV2 testem ilościowym)

Badania na obecność przeciwciał neutralizujących koronawirusa (przeciwciała IgG SARS-COV2 testem ilościowym)

Uprzejmie informujemy, że w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 będzie można wykonać odpłatnie badania przeciwciał IgG
SARS-COV2 testem ilościowym.

Osoby zainteresowane wykonaniem tego badania mogą zgłaszać się do Punktu Pobrań Zespołu Poradni Przyklinicznych (II piętro p. 235) codziennie w dni robocze w godzinach 10.00 - 14.00 w celu pobrania krwi (nie trzeba być na czczo).

Cena badania wraz z pobraniem wynosi 75,00 PLN.

Opłaty można dokonać na miejscu (gotówką lub kartą) lub przelewem na konto Szpitala numer: 88 1130 1075 0002 6033 0420 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego O.Toruń

Tytuł wpłaty – PESEL pacjenta, przeciwciała SARS-COV2.

Dowód wpłaty na konto należy dostarczyć w dniu pobrania.

Odbiór wyników w formie elektronicznej na stronie www.jurasza.pl (zakładka Wyniki Badań) zgodnie z docxINSTRUKCJĄ55.34 KB>>

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza będzie wykonywał badania na obecność przeciwciał neutralizujących koronawirusa (przeciwciała IgG SARS-COV2 testem ilościowym)