Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje

Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 lub 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

Stypendia i dyplomy otrzymali autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

dr Jan Adamowicz (udział 76%), dr Tomasz  Kloskowski (udział 4%), mgr Marta Rasmus (udział 2%), mgr Daria Balcerczyk (udział 2%), mgr Monika Buhl (udział 2%), dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK (udział  2%), mgr Paulina Antosik (udział  2%), dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK (udział  2%), prof. dr hab. Tomasz Drewa (udział  2%), dr hab.Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (udział  4%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „The development of marine biomaterial derived from decellularized squid mantle for potential application as tissue engineered urinary conduit” w „Materials Science and Engineering: C”.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 5.880

Punktacja: 140

dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację „Morphological, anatomical, and phytochemical studies of Carlina acaulis L. cypsela” w „International Journal of Molecular Sciences”.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 4.556

Punktacja: 140

mgr Filip Graczyk (udział 60%), dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK (udział 40%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację „The intractum from the Eleutherococcus senticosus fruits affects the innate immunity in human leukocytes : from the ethnomedicinal use to contemporary evidence-based research” w „Journal of Ethnopharmacology”.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 3.690

Punktacja: 140

dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Biceps tenodesis versus tenotomy with fast rehabilitation protocol: a functional perspective in chronic tendinopathy” w „Journal of Clinical Medicine”.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 3.303

Punktacja: 140

dr hab. Alicja Nowaczyk, prof. UMK (udział 90%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację „KV11.1,NaV1.5, and CaV1.2 transporter proteins as antitarget for drug cardiotoxicity.” w „International Journal of Molecular Sciences”.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 4.556

Punktacja: 140