Stypendia Rektora za publikacje

Stypendia Rektora za publikacje

 

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 lub 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

Stypendia i dyplomy otrzymali autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

dr Joanna Kwiecińska-Piróg (udział 90%), prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska (udział 10%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację „Antimicrobial activity of heat-treated Polish honeys” w „Food Chemistry”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 6.306
Punktacja: 200

dr Bartosz Malinowski (udział 85%), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%), lek. Paweł Szandorowski (udział 5%) z Wydziału Frmaceutycznego za publikację „Bioactive compounds and their effect on blood pressure : a review” w  „Nutrients".
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 4.546
Punktacja: 140

lek. Łukasz Szukalski (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Mean platelet volume has prognostic value in chronic lymphocytic leukemia” w „Cancer Management and Research”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 2.886
Punktacja: 140

dr Andrzej Kołtan (udział 50 %), prof. dr hab. Mariusz Wysocki (udział po 50%)  z Wydziału Lekarskiego za publikację „Results of two consecutive treatment protocols in Polish children with acute lymphoblastic leukemia” w „Scientifics Reports”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 3.998
Punktacja: 140

mgr inż. Katarzyna Piechowska (udział 30%), dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK (udział 30%), dr Joanna Cytarska (udział 15%), dr Karol Jaroch (udział 5%),  mgr Kamil Łuczykowski (udział 5%), dr hab. Barbara Bojko,prof. UMK (udział 5%),  prof. dr hab. Stefan Kruszewski (udział 5%), dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK (udział 5%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację „Tropinone-derived alkaloids as potent anticancer agents : synthesis, tyrosinase inhibition, mechanism of action, DFT calculation, and molecular docking studies” w „International Journal of Molecular Sciences”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 4.556
Punktacja: 140

dr Wojciech Guenter (udział 100 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „JC virus seroprevalence and JCV ab index in Polish multiple sclerosis treatment-naive patients” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 3.303
Punktacja: 140

dr Wojciech Guenter (udział 100 %), dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK, prof. dr hab. Alina Borkowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „Neurochemical changes in the brain and neuropsychiatric symptoms in clinically isolated syndrome” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 3.303
Punktacja: 140

dr Janusz Winiecki (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Orientation dependence of cathodoluminescence and photoluminescence spectroscopy of defects in chemical-vapor-deposited diamond microcrystal” w „Materials”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 3.057
Punktacja: 140

mgr Oliwia Kowalczyk (udział 50%), dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (udział 50%), dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego, dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację naukową: „Religion and faith perception in a pandemic of COVID-19” w „Journal of Religion and Health”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 1.162
Punktacja: 200

dr Maciej W. Socha (udział 84%), dr Bartosz Malinowski (udział 10%), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 5%), prof. dr hab. Mariusz Dubiel (udział 1%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „The NLRP3 inflammasome role in the pathogenesis of pregnancy induced hypertension and preeclampsia” w „Cells”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 4.366
Punktacja: 140

mgr Łukasz Kaźmierski (udział 35%), dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (udział 35%), mgr Oliwia Kowalczyk (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego, dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „Ciprofloxacin and graphene oxide combination: new face of a known drug” opublikowaną w „Materials”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:3.057
Punktacja: 140

dr Monika Zawadka-Kunikowska (udział 80%), prof. dr hab. Paweł Zalewski (udział 10%), dr hab. Joanna Słomko, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „Cardiac autonomic modulation is different in terms of clinical variant of multiple sclerosis” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 3.303
Punktacja: 140

dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK (udział 40%), mgr Wioletta Zielińska (udział 35%), dr Marta Hałas-Wiśniewska (udział 20%), prof. dr hab. Alina Grzanka (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Involvement of actin and actin-binding proteins in carcinogenesis” w „Cells”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 4.366
Punktacja: 140

dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK (udział 90%), dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Correlation between smoking and neovascularization in biceps tendinopathy: a functional preoperative and immunohistochemical study” w „Therapeutic Advances in Chronic Disease”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 4.257
Punktacja: 140

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację „EVs as potential new therapeutic tool/target in gastrointestinal cancer and HCC” opublikowaną w „Cancers”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI: 6.126
Punktacja: 140

prof. dr hab. Roman Makarewicz (udział 80%), dr Janusz Winiecki (udział 10%), dr Andrzej Lebioda (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „The use of hyaluronic acid hydrogel as a tumour bed marker in breast-conserving therapy” w „Radiotherapy and Oncology”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:4.856
Punktacja: 140

dr Iga Hołyńska-Iwan (udział 80%) z Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof. UMK (udział 20%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Analysis of changes in sodium and chloride ion transport in the skin” w „Scientific Reports”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:3.998
Punktacja: 140

dr Paweł Brazis (udział 40%) z Wydziału Lekarskiego, dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK (udział 40%), dr Milena Świtońska (udział 20%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „Prevalence of lower extremity arterial disease as measured by low ankle-brachial index in patients with acute cerebral ischemic events” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:3.303
Punktacja: 140

dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „Sub-perception and supra-perception spinal cord stimulation in chronic pain syndrome : a randomized, semi-double-blind, crossover, placebo-controlled trial” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:3.303
Punktacja: 140

dr Paulina Mościcka (udział 40%), dr Justyna Cwajda-Białasik (udział 20%), prof. dr hab. Maria T. Szewczyk (udział 20%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. Arkadiusz Jawień (udział 20%) z Wydziału Lekarskiego za publikację „Occurrence and severity of pain in patients with venous leg ulcers : a 12-week longitudinal study” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:3.303
Punktacja: 140

dr Sławomir Kujawski (udział 50%), prof. dr hab. Paweł Zalewski (udział 40%), dr hab. Joanna Słomko, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację „Prediction of discontinuation of structured exercise programme in chronic fatigue syndrome patients” w „Journal of Clinical Medicine”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI:3.303
Punktacja: 140

Serdecznie gratulujemy!