HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zmarł prof. Marcin Dramiński

Zmarł prof. Marcin Dramiński

 

20 grudnia 2020 r. w wieku 80 lat zmarł Profesor Marcin Dramiński, chemik, wybitny uczony, były Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszcz w latach 1997-2013.

prof marcin draminskiProfesor Marcin Dramiński (ur. 13.08.1940r.) był absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, gdzie w roku 1962 uzyskał stopień magistra inżyniera. Pracę doktorską oraz habilitacyjną obronił na Politechnice Łódzkiej odpowiednio w roku 1970 i 1980. W roku 1991 odebrał nominację profesorską. W latach 1975-76 odbył staż zagraniczny w National Institutes of Health, National Institute on Aging Baltimore. Pracę w Bydgoszczy Profesor rozpoczął w roku 1997. Kierował Katedrą i Zakładem Chemii Ogólnej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz International Society Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. W latach 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego. W pracy naukowej zajmował się chemią związków biologicznie czynnych. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt prac w czasopismach krajowych i zagranicznych. Profesor był promotorem 13 prac doktorskich.