Praktyki studenckie w NFZ

Praktyki studenckie w NFZ

 

Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu możliwość odbycia praktyk studenckich przy wsparciu Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.

NFZ zapewni chętnym studentom materiały merytoryczne: skrypty i bazy wiedzy niezbędne do realizacji zadań  oraz dostęp do aplikacji klienckiej pozwalającej na wykonywanie działań związanych z odbieraniem telefonów od klientów. Wsparcie organizacyjne zapewni uczestnikom opiekun praktyk.

Oprócz obsługi telefonicznej informacji praktyki mogą objąć również wsparcie w innych działaniach związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Propozycja skierowana jest do studentów zdrowia publicznego, socjologii, psychologii, administracji, informatyki, analizy danych oraz kierunków pokrewnych.

Rozpoczęcie praktyk planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Harmonogramy ustalane będą indywidualnie, możliwe jest elastyczne dostosowanie liczby godzin do niezbędnego wymiaru praktyk studenckich.

Praca będzie miała głównie charakter zdalny, możliwy do realizacji z domu.

Zgłoszenia do udziału w programie należy kierować do 8 stycznia 2021 r. do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK na adres dzstud@umk.pl. W temacie maila należy wpisać „Infolinia NFZ”. Zgłoszenie powinno obejmować imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów oraz numer telefonu kontaktowego.