Rada Uniwersytetu w nowym składzie

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

 Na listopadowym posiedzeniu Senatu odbyły się wybory członków Rady Uniwersytetu na kadencję 2021-2024. Przewodniczącą Rady ponownie wybrana została mgr Justyna Morzy, była kanclerz UMK.

Zgodnie ze Statutem UMK w Radzie zasiada czterech pracowników Uniwersytetu i czterech członków spoza społeczności akademickiej. Spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Rektorską i senatorów do Rady Uniwersytetu wybrano prof. dr. hab. Bartłomieja Kałużnego z Wydziału Lekarskiego, dr Agatę Karską z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr. hab. Andrzeja Rozkosza, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz prof. dr. hab. Macieja Zastempowskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Otoczenie społeczno-gospodarcze będą w Radzie reprezentować: mgr Henryk Dulanowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, mgr Justyna Morzy, była kanclerz UMK, mgr inż. Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Apator SA i mgr Robert Mikołaj Włosiński, współwłaściciel i prokurent spółki Eurobrokers w Bydgoszczy. Wszyscy członkowie spoza wspólnoty akademickiej UMK, a także dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK zasiadali w Radzie w poprzedniej kadencji. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce w Radzie zasiada również przewodniczący Samorządu Studenckiego – Hubert Długołęcki.

Na listopadowym posiedzeniu senatorowie wybrali także ponownie mgr Justynę Morzy na przewodniczącą Rady

Nowa kadencja Rady Uniwersytetu rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Do zadań rad uczelni, które są organami kolegialnymi polskich szkół wyższych, należy między innymi monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza w kwestiach finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji.


— Ewa Walusiak-Bednarek