IRSW zbada rozwój UMK

IRSW zbada rozwój UMK

  

 

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na zlecenie UMK przeprowadzi badanie opinii społeczności akademickiej oraz otoczenia zewnętrznego nt. funkcjonowania Uniwersytetu w obszarach kształcenia, działalności naukowej, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem gospodarczym, rozwoju kadry oraz zarządzania uczelnią.

Celem badania jest poznanie opinii pracowników, studentów i doktorantów na temat UMK i jego wizerunku, słabych i mocnych stron uczelni, infrastruktury, warunków rozwoju, oferty kształcenia, kompetencji UMK w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym, komercjalizacji wiedzy, oczekiwanych kierunków rozwoju itp.

W ramach badania przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta wśród społeczności UMK: każdy pracownik, student oraz doktorant w drugim tygodniu listopada otrzyma zaproszenie do udziału w badaniu wraz unikalnym linkiem do kwestionariusza. Zaproszenie zostanie wysłane z adresu zaproszenia@webankieta.pl.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.