HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.

Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.

 
NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczyna nowe działanie „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.”, którego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych.

Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy naukowców, lekarzy praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących uczelniach.

 

Nabór wniosków potrwa od 5 do 20 listopada br.