HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

UMK koordynuje i monitoruje

UMK koordynuje i monitoruje

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został regionalnym koordynatorem monitorującym sytuację epidemiczną na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim.

O powołaniu 16 wojewódzkich koordynatorów zdecydowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem każdego z koordynatorów, realizowanym we współpracy z władzami uczelni, jest zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz wszelkich innych związanych z epidemią niepokojących zdarzeniach występujących w szkołach wyższych (w tym w akademikach).

MNiSW zwróciło się z prośbą do wszystkich uczelni w kraju o wyznaczenie osób, które będą odpowiedzialne za kontakty z regionalnymi koordynatorami i przekazywanie im bieżących informacji. Szczegółowych wskazówek co do trybu, formy i częstotliwości przekazywania danych udzielają koordynatorzy wyznaczeni przez KRASP.

Pełna lista uczelni koordynujących:

 1. Województwo zachodniopomorskie: Akademia Morska w Szczecinie
 2. Województwo pomorskie: Politechnika Gdańska
 3. Województwo warmińsko-mazurskie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 4. Województwo kujawsko-pomorskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Województwo podlaskie: Politechnika Białostocka
 6. Województwo mazowieckie: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 7. Województwo lubuskie: Uniwersytet Zielonogórski
 8. Województwo wielkopolskie: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. Województwo łódzkie: Politechnika Łódzka
 10. Województwo dolnośląskie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. Województwo opolskie: Politechnika Opolska
 12. Województwo śląskie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 13. Województwo świętokrzyskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Województwo lubelskie: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 15. Województwo małopolskie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 16. Województwo podkarpackie: Politechnika Rzeszowska.