Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych

Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych

 

Badaczka z Collegium Medicum UMK została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

W kategorii wyróżnionych rozpraw doktorskich nagrodę otrzymała dr Julia Maria Umińska z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK za badania nad wykorzystaniem łagodnej hipotermii terapeutycznej w leczeniu pacjentów po zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału serca leczonych angioplastyką wieńcową i terapią przeciwpłytkową.

W gronie laureatów znalazło się 42 naukowców, którzy otrzymali nagrody za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową i wdrożeniową.

Więcej informacji

Dr n.med. Julia Maria Umińska - adiunkt w Katedrze Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu CM, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
w Dr n.med. Julia Maria Umiskadziedzinie kardiologii w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
W 2016 r. ukończyła kierunek lekarski w Collegium Medicum UMK. Jest autorką 15 publikacji (łączny IF: 72.1; h-indeks: 7), uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych.
Już podczas studiów była zaangażowana w badania naukowe prowadzone w Klinice Kardiologii w Bydgoszczy, które dotyczyły m.in. funkcji śródbłonka, hipotermii terapeutycznej
i aktywności płytek krwi. W 2013 r. odbyła szkolenie w zakresie nowoczesnych metod badania aktywności płytek krwi w Sinai Hospital, John Hopkins University, Baltimore, USA.
Była beneficjentką Diamentowego Grantu (2015 - 2019 r.), w ramach którego prowadziła badania nad aktywnością płytek krwi podczas hipotermii terapeutycznej u pacjentów z zawałem serca leczonych tikagrelorem. W 2019 roku odbyła również zagraniczny staż z zakresu chorób serca uwarunkowanych genetycznie (Centro per le Malattie Genetiche Cardiovascolari, Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, Włochy). W tym samym roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a jej praca doktorska pt. "Wpływ hipotermii terapeutycznej na skuteczność działania tikagreloru oraz wyniki kliniczne leczenia pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia" została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów.