Informacje archiwalne

Informacje archiwalneSTYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI 2019/2020

W terminie do dnia 03.03.2020 r. będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.  

Harmonogramy dyżurów Komisji Stypendialnej UMK znajdują się na stronach dziekanatów.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2019/2020 

2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020
 • Oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem
 • Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020)
 • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.


W przypadku wątpliwości komisji stypendialnej w zakresie zasadności przyznania stypendium, komisja może prowadzić postępowanie także na podstawie niewymienionych wyżej dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.


Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączają aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.


 
!!!
Miejsca i terminy odbioru decyzji o stypendium socjalne i specjalne:

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 


 

 • Miejsca i terminy składania:
  • wniosków o stypendium socjalne 
  • wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • wniosków o przyznanie zapomogi (wszystkie Wydziały Collegium Medicum): Dział Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pokój 12), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 
 • wniosków o stypendium rektora: Dział Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pokój 11 i 12), w dniach 22-25 października 2019 r. (wtorek – piątek) w godzinach 8.00 – 14.30 oraz 26 października 2019 r. (sobota) w godzinach 8.00 13.00