Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

EU flaga Erasmus Od 5 do 30 października 2020 r. trwać będzie druga tura  rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21. Aby wziąć w niej udział należy złożyć komplet dokumentów w Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pokój 20 (wejście od ul 3 maja).

 

1.            Wypełniony i podpisany wniosek online w wersji wydrukowanej (samo wypełnienie wniosku online nie jest 'złożeniem wniosku')

2.            Zaświadczenie (z Dziekanatu) o uzyskanej średniej ze wszystkich zakończonych etapów studiów (wraz z ocenami niedostatecznymi)

3.            Przystąpić do egzaminu językowego / dostarczyć stosowne zaświadczenie lub certyfikat

 

Szczegóły dotyczące terminów egzaminów językowych wkrótce na naszej stronie!

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej

Masz pytania? Zadzwoń (52) 585 3337, napisz aleksandra.laskowska@cm.umk.pl lub przyjdź do naszego biura na Jagiellońskiej!

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 października 2020 r. godz. 14:00