Życzenia dla wspólnoty akademickiej

Życzenia dla wspólnoty akademickiej

Życzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021.