Liderzy zmian w ochronie zdrowia

Liderzy zmian w ochronie zdrowia

 Baner - liderzy zmian w ochronie zdrowiaRealizowany w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy projekt:  „Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu” został laureatem III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC w kategorii: Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną.

III edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia  Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. W konkursie nagrodzone zostały placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).  Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Projekt jest opisem działań i pracy naszego Mikrobiologa Klinicznego, pani doktor Joanny Kubiak-Pulkowskiej. Głównym zadaniem lekarza mikrobiologa jest dbanie o przestrzeganie szpitalnej polityki antybiotykowej. Najważniejszym z działań są konsultacje mikrobiologiczne u pacjentów z zakażeniami przeprowadzane na prośbę lekarza prowadzącego lub w formie interwencyjnej, z inicjatywy mikrobiologa, w razie nieprawidłowości zauważonych podczas doraźnych kontroli lub w przypadku izolacji patogenu odznaczającego się wyjątkową zjadliwością czy groźnym profilem lekooporności. Przestrzeganie szpitalnej polityki antybiotykowej odbywa się również poprzez opiniowanie wniosków na antybiotyki zastrzeżone (wydzielona grupa antybiotyków, które są dostępne jedynie po uzyskaniu zgody mikrobiologa). Kolejnym elementem realizacji zadania są planowane i doraźne szkolenia dotyczące profilaktyki, diagnostyki i terapii najczęściej występujących zakażeń. Działania mikrobiologa wiążą się także z tworzeniem ogólnodostępnych rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia zakażeń (np. rekomendacje dotyczące terapii bakteriemii gronkowcowych, grypy, biegunek o etiologii C. difficile czy zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem podejrzanym o ciężkie zakażenie już na poziomie Oddziału Medycyny Ratunkowej). 

Dane ogólnoświatowe pokazują, że około 15-20% hospitalizacji związanych jest z zakażeniami, głównie są to zakażenia pozaszpitalne. Antybiotyki są lekami implikowanymi przez lekarzy wszystkich specjalności. Szacunkowo co drugi-trzeci zalecony antybiotyk jest nieprawidłowy. Zła polityka antybiotykowa zagraża życiu i zdrowiu pacjentów, przyczynia się do wydłużenia czasu i kosztów hospitalizacji, jak i sprzyja selekcji szczepów wielolekoopornych. W Polsce pracuje jedynie kilkudziesięciu czynnych lekarzy mikrobiologów. Rola specjalistów w tej dziedzinie jest wciąż mocno niedoceniana, tym bardziej cieszy nas to wyróżnienie i podkreślenie konieczności  prowadzenia prawidłowej polityki antybiotykowej.