Pracownik Katedry Nauk Społecznych i Medycznych ekspertem zewnętrznym Agencji Badań Medycznych

Pracownik Katedry Nauk Społecznych i Medycznych ekspertem zewnętrznym Agencji Badań Medycznych

Dr Aleksandra Harat jest adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych i Medycznych. W swoich badaniach zajmuje się między innymi oceną efektywności ekonomicznej i klinicznej nowych procedur medycznych.

Została zakwalifikowana do grona ekspertów zewnętrznych Agencji Badań Medycznych, oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych.

ABM logo Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  ABM  ocenia, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Kluczowym zadaniem Agencji jest również działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.