II nabór na studia

II nabór na studia

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z powodu zbyt małej liczby kandydatów, w roku akademickim 2020/2021 nie zostały uruchomione studia na następujących kierunkach:

– Fizjoterapia, studia stacjonarne II stopnia,

– Fizjoterapia, studia niestacjonarne II stopnia,

– Dietetyka, studia niestacjonarne II stopnia,

– Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia,

– Położnictwo, studia niestacjonarne II stopnia.

Dysponujemy wolnymi miejscami na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:

– Dietetyka,

– Pielęgniarstwo,

– Położnictwo.

Kandydaci na nieuruchomione kierunki, którzy zdecydują się podjąć studia w formie stacjonarnej proszeni są o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, tel. (52) 585-3606.

Kandydaci, którzy nie podejmą studiów na wolnych miejscach proszeni są o podanie w systemie IRK numeru konta do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy dostarczyli Państwo oryginały dyplomów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie je w najbliższym czasie odsyłać na adres korespondencyjny podany w systemie IRK.

 
Rejestracja w systemie IRK i opłata rekrutacyjna
do 4 października 2020 r.


 ogłoszenie list zakwalifikowanych 06.10.2020 r.

→ 
przyjmowanie dokumentów 07-09.10.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Collegium Medicum UMK znajdziesz na stronie: https://irk.umk.pl/pl/

UWAGA! INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZOSTALI WPISANI NA LISTĘ STUDENTÓW, A BYLI NA LISTACH REZERWOWYCH

Jeżeli na danym kierunku ktoś z przyjętych osób nie podejmie nauki, to UKR będzie dzwonić jeszcze w październiku do kolejnych kandydatów z listy rezerwowej z propozycją rozpoczęcia studiów w CM UMK.

 

  II nabór na studia stacjonarne