List rektora na zakończenie kadencji

List rektora na zakończenie kadencji

prof. dr hab. Andrzej TretynSzanowni Państwo,

w ostatnim dniu kadencji władz rektorskich chciałbym serdecznie podziękować Państwu za osiem lat wspólnej pracy na rzecz naszego Uniwersytetu.

Obejmując stanowisko rektora, byłem świadom czekających nas wyzwań, nie spodziewałem się jednak, że dzięki współpracy całej społeczności akademickiej i wsparciu życzliwych nam osób i instytucji osiągniemy tak wiele. Ukoronowaniem tych lat było wejście Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do elitarnego grona uczelni badawczych. To wielka szansa, by stać się rozpoznawalnym i cenionym uniwersytetem, z powodzeniem radzącym sobie w międzynarodowej przestrzeni naukowej. Szansę tę wzmacnia jeszcze nasze członkostwo w konsorcjum YUFE – projekcie budowy Uniwersytetu Europejskiego. Istotnie wzmocniliśmy naszą ofertę dydaktyczną obejmującą dziś 115 kierunków studiów. Osobistą satysfakcją jest dla mnie uruchomienie studiów z psychologii i weterynarii. Dziś mogę przekazać Państwu jeszcze jedną znakomitą informację – o uzyskaniu 15 mln zł na stworzenie Centrum Nauk Technicznych, które wyznaczy nowy kierunek rozwoju naszej Uczelni. Cieszę się, że udało się obronić integralność Uniwersytetu – zawsze uważałem, że obecność wśród nas środowiska Collegium Medicum w Bydgoszczy wzbogaca nas i daje możliwości rozwoju nieosiągalne osobno. Przez minione osiem lat korzystnie zmieniła się sytuacja finansowa Uniwersytetu. Każdy rok finansowy kończymy nadwyżką, co pozwala śmiało myśleć o wielu ambitnych planach, realizacji koniecznych inwestycji poprawiających możliwości prowadzenia badań naukowych i kształcenia, a przede wszystkim – o poprawie warunków zatrudnienia. Tu ponownie mogę podzielić się dobrą wiadomością z pracownikami Uniwersytetu – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało kolejną, sześcioprocentową podwyżkę wynagrodzeń.

Wszystkie osiągnięcia ostatnich ośmiu lat to dla mnie powód do ogromnej satysfakcji. Jednak największą radość sprawiała mi zawsze świadomość, że siła, renoma i rozwój Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są efektem niezwykłych zdolności, energii i zaangażowania wszystkich członków naszej wspólnoty; pracowników naukowych i dydaktycznych, pracowników administracji i obsługi, studentów i doktorantów. Pragnę Państwu gorąco podziękować za Wasze oddanie sprawom naszej Uczelni. O wiele łatwiej było kierować Uniwersytetem, zmagać się z jego problemami i stawiać czoła wyzwaniom, mając przy sobie tak wyjątkowych ludzi. Wszystkich Państwa zachowam w pamięci. Jednocześnie przepraszam, jeśli jakakolwiek z moich decyzji była niezgodna z Państwa oczekiwaniami – we wszystkim, co robiłem, miałem na względzie dobro Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i zapewne nie zawsze umiałem spojrzeć na nie z perspektywy pojedynczych członków naszej społeczności.

Zakończenie pracy na stanowisku rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to dla mnie koniec znacznie dłuższej działalności na stanowiskach kierowniczych; jako dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a następnie prorektora ds. nauki. Całe swoje zawodowe życie związałem z naszą uczelnią, a prawie dwie dekady pracy w uniwersyteckiej administracji znacznie tę więź wzmocniły. Dziś mogę powiedzieć, że dokonałem w swojej zawodowej drodze dobrych i trafnych wyborów, mając dzięki nim szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Raz jeszcze z serca dziękuję wszystkim, z którymi mogłem wspólnie przejść te drogę, w całości lub choćby w niewielkim fragmencie.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

w latach 2012-2020