W trosce o jakość

W trosce o jakość

 

List dotyczący rozpoczynających się w dniu 9 czerwca 2020 r. badań satysfakcji pracowników oraz studentów.

Szanowni Państwo,

Od wielu lat zapraszamy społeczność uniwersytecką do wyrażenia opinii, uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania naszej Uczelni w kontekście ciągłego doskonalenia naszych warunków kształcenia i pracy. Czas jest szczególny i pełen wyzwań: wdrażanie Ustawy 2.0, uzyskanie statusu Uczelni badawczej oraz zmiany w funkcjonowaniu naszego życia prywatnego i zawodowego w związku z pandemią. Kończy się również kadencja obecnych władz rektorskich. Rozpoczyna nowa a wraz z nią Nowe Otwarcie. To czas zarówno podsumowań, jak i planów na przyszłość.

Mamy za sobą niemal dekadę tworzenia, wdrażania oraz działań w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości i Organizacji Pracy na UMK. Poznaliśmy swoje słabe i moce strony. Zapewniamy Państwa, że w zakresie działań projakościowych będziemy kontynuować to, co dobrze się dotychczas sprawdziło, zmieniać to, z czego jesteśmy mniej zadowoleni, ale również podejmować nowe wyzwania służące doskonaleniu funkcjonowania naszej Uczelni. Zapraszamy zatem Państwa do wyrażenia opinii w tym badaniu, ale przede wszystkim do szeroko pojętej współpracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasz Uniwersytet.

O tym, czemu służy badanie i jak zachowywana jest anonimowość jego uczestników opowiada poniższy film: https://www.youtube.com/watch?v=iRmRYw_fN5c&feature=youtu.be                                 

Rektor Elekt - prof. dr hab. Andrzej Sokala

Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor Elekt ds. kształcenia - prof. dr hab. Przemysław Nehring