HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Kolejna nominacja profesorska

Kolejna nominacja profesorska

11 maja 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
dr hab. Małgorzacie Krajnik, prof. UMK, kierownikowi Katedry Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Prof. dr hab. Małgorzata Krajnik studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1982-1988, uzyskując dyplom lekarza.

Od 1989 roku pracuje w Akademii Medycznej w Bydgoszczy, późniejszym Collegium Medicum UMK. Od 1 października 2007 jest kierownikiem Katedry Opieki Paliatywnej.

W 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie pracy pt. „Działanie przeciwświądowe paroksetyny. Badania kliniczne i doświadczalne”. Tytuł doktora habilitowanego otrzymała w  2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. ”Receptory opioidowe w układzie oddechowym jako potencjalne miejsce działania opioidów w leczeniu kaszlu i duszności u chorych na zaawansowanego raka płuca”.

W swojej działalności naukowej prof. Krajnik zajmowała się między innymi: postępowaniem w przewlekłej duszności u chorych na zaawansowane choroby płuc, mechanizmami działania opioidów w duszności i kaszlu, stosowaniem morfiny w nebulizacji, oceną potrzeb i problematyką opieki paliatywnej dla chorych na zaawansowane POChP, mechanizmami powstawania świądu, leczeniem świądu w zaawansowanych chorobach ogólnoustrojowych. opieką paliatywną dla chorych na niewydolność serca, miejscowym podawaniem morfiny w bolesnych owrzodzeniach skóry i błon śluzowych, opracowaniem obiektywnych metod oceny kaszlu w zaawansowanej chorobie nowotworowej i POChP, barierami we właściwym stosowaniu opioidów, znaczeniem metod fizjoterapeutycznych w medycynie bólu i opiece paliatywnej, problemami etycznymi końca życia, duchowością w medycynie. Spośród ostatnich aktywności badawczych warto wskazać międzynarodowy projekt „Better treatment for breathlessness in palliative and end of life care”  (Better B) w ramach Horizon2020 (Grant agreement ID: 825319; okres 1 styczeń 2019 - 31 grudzień 2022). Pełni w nim rolę lidera Work Package 1 oraz współbadacza w ramach innych pakietów pracy tego projektu, zwłaszcza badania klinicznego mającego na celu ocenę skuteczności mirtazapiny w łagodzeniu opornej na leczenie duszności u chorych na zaawansowane POChP oraz śródmiąższowe choroby płuc.