Stypendia Rektora za publikacje

Stypendia Rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 lub 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia za publikację 200-punktową otrzymali pracownicy naukowi z Collegium Medicum UMK:

1.    prof. dr hab. Sławomir Jeka (udział 100%),  z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

2.    dr hab. Cezary Skobowiat (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego.

 

Stypendia i dyplomy za publikację 140-punktową otrzymali autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

 1.    dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 75%), dr Maciej Socha (udział 5%), dr Bartosz Malinowski (udział 10%), dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK (udział 5 %), dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego.

 2.    dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 50%), Karol Górski (udział 30%), dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK (udział 5%), dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK (udział 5%). dr Bartosz Malinowski (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego.

 3.    dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 50%), mgr Ewelina Sawicka (udział 30%), mgr Jakub Gębalski (udział 5%), dr Bartosz Malinowski (udział 15%) z Wydziału Lekarskiego.

 4.    dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 35%), mgr Jakub Gębalski (udział 35%),   dr hab. Maciej Śniegocki, prof. UMK (udział 5%), dr hab. Paweł Szychta, prof. UMK (udział 5%), mgr Ewelina Sawicka (udział 5%), dr Bartosz Malinowski (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego, dr Marta Podhorecka (udział 5%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 5.    dr hab. Artur Słomka, prof. UMK  (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego

 6.    dr hab. Artur Słomka, prof. UMK  (udział 95%), prof. dr hab. Ewa Żekanowska, (udział 5%) z Wydziału Farmaceutycznego.

7.    dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 80%), dr Magdalena Nowaczewska (udział 5%), dr Bartosz Malinowski (udział 15%) z Wydziału Lekarskiego

8.    mgr Łukasz Kaźmierski (udział 30%), dr hab.  Anna Bajek, prof. UMK (udział 40%) z Wydziału Lekarskiego

9.    dr hab. Przemysław Paradowski, prof. UMK  (udział 20%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. Grażyna Odrowąź-Sypniewska, (udział 80%) z Wydziału Farmaceutycznego.

10. dr Jan Adamowicz (udział 75%), dr Tomasz Kloskowski (udział 8%), mgr Monika Buhl (udział 2%), mgr Daria Balcerczyk (udział 2%). dr Maciej Gagat (udział 2%), dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK (udział 2%), dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (udział 5%), prof. dr hab. Tomasz Drewa (udział 4%) z Wydziału Lekarskiego 

11. prof. dr hab. Sławomir Jeka (udział 100%),  z Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

12. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK  (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego

13. dr hab. Iwona Świątkiewicz, prof. UMK (udział 100%),  z Wydziału Lekarskiego

14. dr Inga Dziembowska (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego.