Kolejna nominacja profesorska na Wydziale Lekarskim

Kolejna nominacja profesorska na Wydziale Lekarskim

11 maja 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr. hab. Pawłowi Burdukowi, prof. UMK, kierownikowi Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Prof. dr hab. Paweł Burduk studia wyższe odbył w latach 1988-1994 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył je z wyróżnieniem otrzymując Nagrodę Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskując tytuł lekarza. Od 1995 do 2018 roku pracował w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PSK, a następnie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2018 r. pełni funkcję kierownika Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2001 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych, lizosomalnych i poziomu produktów peroksydacji lipidów a standardowe wykładniki stanu zapalnego w przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed i po operacji”, a stopień doktora habilitowanego w roku 2011 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zakażenie Helicobacter pylori w patogenezie raka płaskonabłonkowego krtani i jego znaczenie prognostyczne. Główne zainteresowania naukowe prof. Burduka dotyczyły procesów nowotworzenia w narządach głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podścielisku, chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych oraz podstawy czaszki z uwzględnieniem optymalizacji postępowania śród- i pooperacyjnego, roli wolnych rodników tlenowych, enzymów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych i lizosomalnych w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych w otorynolaryngologii.                                                          

Nowe kierunki badań naukowych obejmują wykorzystanie technik badania rezonansu czynnościowego w lokalizacji pola mowy u chorych po laryngektomii, metod spektroskopii fluorescencyjnej w diagnostyce chorób laryngologicznych, remodelingu tkankowego w procesie przewlekłego zapalenia zatok, chirurgii rekonstrukcyjnej w onkologii głowy i szyi oraz endoskopowej chirurgii oczodołu. W ramach współpracy międzynarodowej odbył staże naukowe w The Princess Grace Hospital w Londynie i w Klinice Otolaryngologii University of Amsterdam.

Prof. Burduk jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach, pełni rolę recenzenta w czasopismach naukowych oraz jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Jest skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL), przewodniczącym Sekcji Onkologicznej PTORL oraz przewodniczącym Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTORL.