Wyniki konkursu COVID-19

Wyniki konkursu COVID-19

 

Naukowcy Collegium Medicum UMK znaleźli się w ścisłym gronie laureatów konkursu na badania wokół epidemii COVID-19. Wyniki konkursu ogłosiła Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Łącznie wyłoniono sześciu laureatów, z których troje to naukowcy naszej uczelni.

Laureatami konkursu zostali:


1. dr han. n. med. Rafał Butowt, prof. UMK
2. prof. dr hab. Jacek Kubica
3. dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK

 Celem konkursu „COVID-19 - realizacja badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu" było wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z dziedziny nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o życiu z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19. Konkurs skierowany był do pracowników UMK posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 14 wniosków.

Składy osobowe Komisji Konkursowych są dostępne na stronie IDUB:

·         Konkurs COVID-19