Odbiór rzeczy z akademików

Odbiór rzeczy z akademików

Od 5 maja 2020 r. istnieje możliwość odbioru rzeczy z domów studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbywa się to na następujących zasadach:

1. Od dnia 5 maja 2020 roku umożliwia się odbiór rzeczy przez mieszkańców domu studenckiego.

2. Odbiór rzeczy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 14:00.

3. W celu odbioru rzeczy mieszkańcy domów studenckich zobowiązani są do uprzedniego uzgodnienia terminu z administracją danego domu studenckiego drogą mailową lub telefoniczną w godzinach 7.00 - 15.00. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie:
https://www.cm.umk.pl/studenci-3/informacje-dla-studentow/14-studenci/499-domy-studenckie-i-hotele-asystenckie.html.

4. Niezgłoszenie się w ustalonym terminie (dacie i godzinie) uniemożliwi odbiór rzeczy tego samego dnia.

5. Na podstawie zgłoszeń administracja domu studenckiego prowadzi harmonogram (terminarz) obejmujący datę oraz godzinę odbioru rzeczy.

6. W wyznaczonej dacie i godzinie do domu studenckiego po odbiór rzeczy może wejść jednocześnie nie więcej niż 5 mieszkańców. W celu usprawnienia pakowania każdy mieszkaniec może wejść z jedną osobą towarzyszącą. Planowany czas pakowania rzeczy wynosi 1 godzinę.

7. Wejście do domu studenckiego możliwe jest tylko w maseczkach i rękawiczkach. Po wejściu do budynku konieczne jest odkażenie dłoni płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do obiektu.

8. Wszystkie osoby wpuszczone na teren domu studenckiego zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa i wykonywania poleceń porządkowych pracowników obsługi.

9. Po spakowaniu rzeczy mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do rozliczenia z administracją domu studenckiego, tj.
- w przypadku Domu Studenckiego nr 1 i 2 zdania pościeli oraz zwrotu kluczy
- w przypadku Domu Studenckiego nr 3 zdania pościeli, narzut, koca oraz zwrotu karty do drzwi
Ponadto wszyscy studenci opuszczający dom studencki zobowiązani są do niezwłocznego rozliczenia przelewu na indywidualne konto studenta.