Stypendia Rektora za publikacje

Stypendia Rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich autorami są pracownicy naukowi
z Collegium Medicum UMK:

 1. Prof. dr hab. Janusz Kowalewski (udział 36,5%), dr hab. Marzena Anna Lewandowska, prof. UMK 63,5% (udział 63,5%), z Wydziału Lekarskiego;

 2. Dr Jan Adamowicz (udział 80%), dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (udział 10%), prof. dr hab. Tomasz Drewa (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego;

 3. Dr Magdalena Nowaczewska (udział 80%), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%), prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Wojciech Kaźmierczak, prof. UMK (udział 5%)
  z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

 4. Prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 5. Prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 6. Dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego;

 7. Prof. dr hab. Danuta Rość (udział 100% z Wydziału Farmaceutycznego;

 8. Prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 9. Prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 10. Dr Adam Wiśniewski (udział 85%), dr Joanna Sikora (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Robert Ślusarz, prof. UMK (udział 5 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;