Laureaci Inicjatyw Doskonałości

Laureaci Inicjatyw Doskonałości

 

Naukowcy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zostali laureatami konkursu aparaturowego Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej. Laureaci zostali wybrani spośród zgłoszeń członków Centrów Doskonałości i wyłaniających się pól badawczych. 

Konkurs skierowany był do pracowników UMK, będących członkami Centrów Doskonałości lub wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). W konkursie dla EF wpłynęły 3 zgłoszenia do rady HS, 7 zgłoszeń do rady NZ oraz 6 zgłoszeń do rady ST. W konkursie dla Centrów Doskonałości wpłynęło 7 zgłoszeń do rady HS, 5 zgłoszeń do rady NZ oraz 6 zgłoszeń do rady ST. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej 16 kwietnia 2020 r. sporządzona została lista laureatów konkursu aparaturowego.

Lista laureatów w konkursie aparaturowym dla Centrów Doskonałości badawczych w kategorii Nauki o życiu:

  1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski
  2. dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
  3. dr hab. Małgorzata Maj
  4. prof. dr hab. Michał Marszałł
  5. dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK

Lista laureatów w konkursie aparaturowym dla wyłaniających się pól badawczych w kategorii Nauki o życiu:

  1. prof. dr hab. Jacek Kubica (Digital unit for endothelial function and peripheral perfusion assessment cvEF-PRO c3.0)
  2. dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK
  3. prof. dr hab. Jacek Kubica (Coroventis CoroFlow)

Oceny merytorycznej zgłoszeń konkursowych dokonały trzy rady naukowe dziedzin, które zostały powołane przez JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna. Składy osobowe rad naukowych oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.