Czasopisma i książki on-line prosto z Biblioteki Medycznej

Czasopisma i książki on-line prosto z Biblioteki Medycznej

 

https://bm.cm.umk.pl/

W dobie utrudnionego dostępu do zasobów drukowanych, chcielibyśmy przypomnieć i podkreślić, że wszystkie czasopisma i książki elektroniczne Uczelni są dostępne z dowolnego miejsca poprzez „Czytelnię on-line” na stronie Biblioteki Medycznej (wejście przez „zielony domek”, a następnie przez Centralny Punkt Logowania).

Zachęcamy do korzystania z baz subskrybowanych przez Uczelnię: Clinical Key (książki, czasopisma, poradniki, ilustracje i wykresy wydawnictwa Elsevier), Ebsco (zarówno e-czasopisma w bazach Academic Search Ultimate, Health Source, MasterFile Premier czy Medline Complete, jak i e-booki w bazach Academic Research Source eBooks i eBook Collection), Science Direct, czyli czasopisma Elseviera, czasopisma SpringerLink, czasopisma Wiley’a, najbardziej poczytne podręczniki medyczne Elseviera wydawane w języku polskim poprzez E-Library, książki PWN i PZWL na platformie IbukLibra, nie zapominając o opartym na zbiorze filmików Acland's Video Atlas of Human Anatomy, czy platformie edukacyjnej Access Medicine.

Clinical Key

Pełne teksy specjalistycznych czasopism i bestsellerów książkowych, procedury medyczne opracowane przez renomowane międzynarodowe ośrodki oraz bank materiałów wizualnych i animacji filmowych. 956 wiodących podręczników w formie e-booków. 508 najbardziej aktualnych czasopism, w tym cała seria The Clinics of North America. Baza danych leków oparta na Gold Standard. Ponad 4.400 wytycznych dla lekarzy i ok. 2 milionów zdjęć, tablic, wykresów i filmów. Zintegrowana platforma informacji medycznej z 52 specjalności.

Ebsco

Obszerny zbiór naukowych baz EBSCO zawiera pełnotekstowe treści dla użytkowników o rozmaitych zainteresowaniach badawczych oraz na wszystkich poziomach umiejętności. Odpowiadają potrzebom poznawczym użytkowników na uniwersytetach, w instytucjach medycznych, korporacjach oraz bibliotekach instytucji rządowych, publicznych i szkolnych. Zawartość baz danych może być przeszukiwana na EBSCOhost, intuicyjnej multiwyszukiwarce. Medyczne bazy danych i bazy danych dotyczące pielęgniarstwa od EBSCO Health zapewniają szybki dostęp do pełnotekstowych wiodących medycznych, pielęgniarskich i zdrowotnych czasopism.

Ebsco E-book Collection

Wielodziedzinowa kolekcja ponad 152.300 książek elektronicznych od ponad 515 wydawców w tym wiodących wydawnictw naukowych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim, czeskim. Tematyka książek obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

E-Library (Edra)

Podręczniki wydawnictwa Elsevier niezmiennie cechuje najwyższy poziom zarówno merytoryczny, jak i edytorski. Autorami poszczególnych pozycji są naukowcy wiodących ośrodków medycznych na świecie, w tym również z Polski. Udostępniona kolekcja, to w przeważającej części przekłady na język polski, dokonane przez najwyższej klasy specjalistów medycyny klinicznej oraz doświadczonych redaktorów (m.in. „Anatomia” Greya, „Atlas anatomii” Nettera, „Diagnoza kliniczna” MacLeoda, „Farmakologia” Danysza, „Fizjologia człowieka” Konturka i wiele innych).

IbukLibra

Całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca, ponad 2 tysiące tytułów, największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, spersonalizowana sfera czytania książek w chmurze (osobiste konto myIBUK), zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, możliwość czytania na urządzeniach mobilnych.

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Idealne dla stażystów, wykładowców i studentów trójwymiarowe, rotujące modele przedstawiające anatomię człowieka dają użytkownikom możliwość oglądania i słuchania materiałów wideo przygotowanych przez wybitnego specjalistę dr Robert’a Acland’a prezentującego poszczególne części ciała człowieka z wykorzystaniem prawdziwych preparatów ze zwłok ludzkich.

AccessMedicine

Nowoczesna, interaktywna platforma edukacyjno-dydaktyczna, pozwalająca sprostać wszelkim wymaganiom programu nauczania na uczelniach medycznych oraz doskonałe źródło informacji na temat diagnozowania i leczenia pacjentów. Readings – ponad 100 pełnotekstowych podręczników oraz atlasów wydawnictwa McGraw-Hill uporządkowanych tematycznie. Quick Reference – baza wytycznych, algorytmy postępowania, narzędzie diagnostyczne (diagnostyka różnicowa), baza testów diagnostycznych oraz kalkulatory. Drugs – integrowana baza leków, nazwy generyczne, handlowe, baza przypadków. Multimedia – filmy video z przeprowadzanych zabiegów, badań pacjentów, wykłady nagrane przez specjalistów oraz zdjęcia. Cases – bank przypadków medycznych uporządkowanych wg medycyny ogólnej i klinicznej (opis przypadku, pytania sprawdzające, referencje). Self-Assessment – baza testów sprawdzających, opartych na materiale zgromadzonym w podręcznikach oraz skrócona baza testów USMLE. Patient Ed – lista ulotek informacyjnych dla pacjentów.

Biblioteka Medyczna zaprasza również do korzystania z dostępów testowych: zbioru filmików prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne Bates' Visual Guide to Physical Examination, czasopism Kargera, książek elektronicznych Sage Knowledge, atlasu 3D Visible Body, czasopism LWW Total Access, e-booków LWW Health Library (w tym Board Review i Clerkship Collection), czy narzędzia diagnostycznego 5 Minute Consult.

Bates Visual Guide to Physical Examination

Przewodnik dla praktykujących lekarzy i studentów przygotowujących się do egzaminów zawierający materiały wideo prezentujące praktyczne umiejętności kliniczne z uwzględnieniem technik badania „od stóp do głów" oraz skoncentrowane na poszczególnych układach.

Visible Body

Narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała, interaktywne atlasy oraz filmy, blisko pół tysiąca modeli anatomicznych, słownictwo angielskie i łacińskie, wymowy i definicje, filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.

LWW Health Library

Dostęp zarówno do anglojęzycznych podręczników medycznych i treści klinicznych, jak i bogatej kolekcji zasobów multimedialnych (filmy, ilustracje, quizy) wspomagających nauczanie, uczenie się i praktykę. Zasoby te przeznaczone są dla studentów uczelni medycznych, rezydentów oraz klinicystów. Wysoko cenione i sprawdzone treści wydawnictwa Lippincott, Williams and Wilkins. Generator pytań testowych oferujący studentom szansę personalizacji nauki.

5 Minute Clinical Consult

Praktyczna i dobrze zorganizowana, 5-minutowa konsultacja kliniczna jest niezawodnym, dostępnym źródłem informacji dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i wykładowców. Zapewnia szybki dostęp do wskazówek dotyczących diagnozy, leczenia, leków i obserwacji i czynników w przypadku ponad 540 jednostek chorobowych.