Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zawiesza zajęcia

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zawiesza zajęcia

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działając zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. zawiesza do 10 kwietnia wszystkie zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzaminy wewnętrzne dla uczestników szkoleń prowadzonych w Katedrze.
O wznowieniu zajęć będziemy Państwa informować droga e-mail.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Katedry tel. 52-585-58-01 lub 52-585-58-29.